Studie visar vilka annonser som är mest effektiva i press

Att göra en framgångsrik reklamkampanj är inte alltid så enkelt. Men en del lyckas faktiskt. En viktig nöt att knäcka när man vill nå ut med en kampanj är upplägget. Vad ska man välja? Vad är bäst att lägga sitt krut och sina ekonomiska resurser på?

En undersökning som har gjorts visar att mottagarna bättre minns de vanliga annonserna. Däremot kan så kallad content marketing, till exempel artiklar med sponsrat innehåll, kännas mer relevant för läsarna. Content marketing behöver dock inte begränsa sig till text, det kan även handla om ljud, rörlig bild eller stillbild och man kan tänka sig även interaktiva hemsidor. Egentligen finns det inga skarpa gränser. Marknadsföring är viktigt men hjälper inte alltid, om t.ex. en hel bransch går knackigt.

I en ny studie som har gjorts av ett undersökningsföretag som heter RAM (Research and Analysis of Media) visar detta. Undersökningen har gjorts utifrån ett uppdrag som RAM har fått av Sveriges Tidsskrifter.

Studien som RAM har gjort bygger på hela 672 mätningar som har gjorts enskilt. Varje mätning försöker mäta effekten av Content marketing under 2016-2018. Man har även gjort en jämförelse mellan Content marketing och mer traditionell reklam i form av annonser. Det baseras också på 3239 mätningar av effekten av annonser som täcker en hel sida i till exempel magasin och dagspress.

Sveriges Tidskrifter har gjort en liten lista där de visar de fem slutsatser som man anser är viktigast och som man tycker sig kunna dra av studien.

En slutsats är att man med vanliga annonser får en överlag högre effekt vad gäller hur pass väl som mottagaren av annonsen minns budskapet i annonserna.

En annan slutsats som mer blir ett poäng eller ett argument för Content marketing är att Content marketing-annonser besegrar de vanliga annonserna vad gäller kvalitet på kommunikationen (inte så konstigt kanske med tanke på att man har många fler ord på sig att kommunicera med och kan lägga ut texten mer än vid en helsideannons). Content marketing-annonser är även något som mottagare uppfattar som mer relevanta.

En tredje slutsats av studien är att vad gäller content marketing-annonser så blir det svårare för betraktaren eller mottagaren att märka vem som är avsändare av budskapet.

En fjärde slutsats som man tycker sig kunna dra är att när det gäller att bygga en image för ett varumärke så är content marketing – annonser ett mer effektivt verktyg.

Den femte slutsatsen som anses bland de fem viktigaste är att avsikten att göra något och agera blir högre vad gäller det budskap som content marketing-annonser förmedlar.

Fredrik Åberg jobbar på RAM Sweden och han skryter med att studien skulle vara unik vad gäller omfattning inte bara i Sverige, men kanske också i hela världen. Han berättar att den bygger på en stor mängd data som man har samlat in under en längre tidsperiod från cirka 70 olika tidskrifter, .